14.02.2019 00:00

Edukacja przez zmysły. BEZPŁATNE WARSZTATY!

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku 6-9 lat, które jest ciekawe świata, pragnie rozwijać swoje pasje na łonie natury i cieszy je kontakt z przyrodą zapraszamy na warsztaty na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce.
Proponujemy:
•    4 rodzaje warsztatów rozwijających zmysły:

a)    Warsztat I – Kolor w przyrodzie
b)    Warsztat II – Głosy lasu
c)    Warsztat III – Ogród zmysłów
d)    Warsztat IV- Kuchenne zapachy
•    Termin  warsztatów w okresie wakacji (wreszcie możecie razem nacieszyć się latem),

Gwarantujemy:
•    Pracę w małych grupach (max. 5osób),
•    Dużo przyjemności z odkrywania swoich zdolności,
•    Profesjonalnych i przyjaznych młodym odkrywcom prowadzących,

Stowarzyszenie „Tilia” realizuje warsztaty w ramach projektu pn. „Wsparcie umiejętności sensorycznych poprzez realizację warsztatów dla dzieci z obszaru LSR z gminy miasta Toruń”, dofinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 657 60 85 osoba do kontaktu Wioletta Leszczyńska


UWAGA!
•    bezpłatne warsztaty są organizowane dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności),
•    w projekcie nie mogą brać udziału dzieci zamieszkałe w dzielnicach-Chełmińskie, Na Skarpie i Kaszczorek,
•    w przypadku projektów realizowanych ze środków LGD „Dla Miasta Torunia” osoba może wziąć udział TYLKO w jednym projekcie realizowanym przez podmioty w ciągu całego roku 2019.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.