14.02.2019 00:00

„Aby było nam lepiej…” - wyniki ankiety Szkoły Leśnej na Barbarce

W drugim półroczu 2018 r.  przeprowadziliśmy ankietę dla osób korzystających z terenu i oferty Osady Leśnej na Barbarce.

Wypełnienie ankiety było anonimowe i dobrowolne. Ankieta miała pomoc w sformułowaniu diagnozy potrzeb na użytek Szkoły Leśnej na Barbarce.

Ankiety zostały wypełnione do 31 października.

Na podstawie 179 poprawnie wypełnionych ankiet przygotowaliśmy podsumowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem ankiety - w celu pobrania dokumentu kliknij tutaj

Serdecznie dziękujemy osobom, które przekazały nam swoje odpowiedzi.

W tej chwili na Barbarce trwają inwestycje remontowe, w których staramy się uwzględniać Państwa prośby i sugestie !


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.