04.12.2018 00:00

4 grudnia - imieniny patronki naszej Osady świętej Barbary

4 grudnia - imieniny patronki naszej Osady świętej Barbary


4 grudnia to imieniny św. Barbary potocznie zwane w Polsce „Barbórką” i obchodzone w Polsce jako święto górników.

Święta Barbara to nie tylko patronka górników, ale również naszej Osady Leśnej Barbarka. Zastanawialiście się skąd wzięła się nazwa Barbarka i jaki to ma związek z św. Barbarą?

Kult św. Barbary na Barbarce sięga XIII wieku. Według legendy przy jednym ze źródełek wypływających  na terenie Osady pustelnikowi miała się objawić św. Barbara. Pustelnik był niewidomy i podobno gdy przemyła oczy wodą z tego źródełka zaczął widzieć. Kiedy ludzie się dowiedzieli o tym cudzie zaczęli masowo pielgrzymować w to miejsce, by modlić się do świętej i leczyć cudowną woda. Pielgrzymów było tak dużo, ze zbudowano dla nich kaplicę. Pierwsza kaplica Św. Barbary istniała tu podobno w 1209 roku /Sancta Barbara in Bermol/ w miejscu objawienia się świętej .

Od legendarnego objawienia minęło już wiele wieków, ale pamięć o świętej Barbarze na Barbarce jest cały czas pielęgnowana. W okresie od wiosny do jesieni co tydzień w kaplicy odprawiania jest msza święta. Cały czas dużo osób też odwiedza miejsce objawienia, w którym znajduje się kamienna grota z figurką św. Barbary mimo że cudowne źródełka już nie wypływa z tego miejsca.

Stowarzyszenie „Tilia” zarządzające Osadą w związku ze świętem Barbarki w grudniu tak jak co roku organizuje dla grup szkolnych pn. "Przyroda i historia Barbarki", by zapoznać ich z historią naszej okolicy.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.