22.11.2018 00:00

Tydzień Edukacji Globalnej na Barbarce

W dniach 19-25 listopada trwa 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”
W ramach obchodów organizacje, instytucje prywatne i publiczne w Polsce, którym bliska jest idea edukacji globalnej włączają się w Tydzień Edukacji Globalnej, poprzez organizację różnego typu wydarzeń: spotkań dyskusyjnych, akcji społecznych, gier terenowych, warsztatów, wykładów, wystaw, happeningów, pokazów filmów i koncertów.
Również i nasze Stowarzyszenie „Tilia” włączyło się w obchody i realizuje w tym tygodniu projekt pn "Halo, halo świat Cię woła. Warsztaty edukacji globalnej", w którym biorą udział uczniowie z toruńskich szkół podstawowych.
W czasie naszych warsztatów uczestnicy uczą się poprzez kreatywną zabawę. Poznajemy kraje globalnego południa, uświadamiamy sobie jak wielki wpływ wywierają działania z krajów rozwiniętych na życie mieszkańców i przyrodę krajów znajdujących się na południowej półkoli naszej planety, zastanawiamy się jakie zmiany wprowadzić w naszym życiu, by poprawić tą sytuację


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.