15.11.2018 00:00

Wyniki konkursu plastycznego pn. „Chrońmy powietrze –przeciwdziałajmy niskiej emisji”

Wyniki konkursu plastycznego pn. „Chrońmy powietrze –przeciwdziałajmy niskiej emisji”

W okresie od września do listopada Szkoła Leśna na Barbarce oraz Stowarzyszenie „Tilia” przeprowadziły konkurs plastyczny dla dzieci z placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Torunia.

Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Miasta Toruń w zakresie tematu „niskiej emisji”, wskazanie zagrożeń wynikających z „niskiej emisji” dla zdrowia ludzi i środowiska oraz wskazanie działań mających na celu poprawę jakości powietrza.

W konkursie udział wzięło 562 uczniów z 32 przedszkoli oraz  92 uczniów  z  klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu. Laureaci i wyróżnieni otrzymają nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy, nagrody zostaną przesłane pocztą. W celu zaprezentowania szczegółów pracownik Szkoły Leśnej na Barbarce skontaktuje się z nauczycielem/opiekunem.

 

Kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej

I miejsce uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

II miejsce uczennica ze  Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

III miejsce uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

Wyróżnienie:

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Toruniu

 

Kategoria wiekowa: klasy IV-VIII szkoły podstawowej

I miejsce uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu

II miejsce uczeń ze  Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu

III miejsce uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu (2 osoby)

 

Wyróżnienie:

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu,

 

Kategoria wiekowa: klasy szkół ponadpodstawowych


I miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych

II miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych

III miejsce uczennica z Zespołu Szkół Technicznych

 

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.