22.10.2018 11:50

Czyste powietrze – gorący temat na chłodne dni. Zapraszamy na warsztaty w Szkole Leśnej na Barbarce

Przypominamy, że Stowarzyszenie „Tilia” oraz Szkoła Leśna na Barbarce realizuje bezpłatne warsztaty dotyczące zanieczyszczeń powietrza. Nasze działania prowadzone są w ramach projektu  pn. „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” finansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń oraz środków własnych Stowarzyszenia „Tilia”.

W ramach projektu zapraszamy grupy szkolne do udziału w  warsztatach realizowanych w Szkole Leśnej na Barbarce. Są to bezpłatne warsztaty skierowane do dzieci z placówek zlokalizowanych na terenie Gminy miasta Toruń.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt pod nr telefonu 56 657 60 85, osoba do kontaktu- Wioletta Leszczyńska. Liczba warsztatów ograniczona.

 W trakcie warsztatów „Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji” prowadzący przeprowadzi pogadankę na temat zanieczyszczeń atmosfery i sposobów przeciwdziałania. Warsztaty będą miały formę atrakcyjną, angażującą uczestników w omawiane zagadnienia. Prowadzący przybliży zagadnienia związane z niską emisją: przyczyny, objawy i skutki. Omówi główne źródła niskiej misji, wykaże zależność pomiędzy niską emisją a chorobami układu oddechowego, wyjaśni co to jest smog oraz przyczyny powstawania smogu w miastach. W trakcie warsztatów omówiony zostanie stan zanieczyszczenia powietrza w województwie kujawsko-pomorskim, sposoby przeciwdziałania niskiej emisji, m.in. wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, wyeliminowanie przestarzałych pieców węglowych, energooszczędne budownictwo w tym termomodernizacje budynków).

 

 


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.