09.10.2018 11:50

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. ,,Edukacja ekologiczna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu w 2018 r.” Przeznaczone są one dla grup zorganizowanych z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Toruń. Zajęcia dotyczą opieki nad bezdomnymi zwierzętami i sposobów zapobiegania bezdomności. Projekt trwa od kwietnia do grudnia 2018 r. Zapraszamy osoby chętne na zajęcia odbywające się na terenie Schroniska. Niestey nie mamy już miejsc na zajęcia odbywające się w placówkach oświatowych. Zajęcia przeznaczone są dla grup zorganizowanych i dostosowane do wieku uczestników.  Stowarzyszenie Tilia już od lat współpracuje ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Toruniu. Zajęcia są prowadzone już od 2006 r.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.