05.10.2018 00:00

Zapraszamy dzieci i dorosłych do udziału w Barbarkowym Biegu Przełajowym 2018

Regulamin Barbarkowego Biegu Przełajowego 2018

 

1.             Organizatorzy: 

·                Stowarzyszenie „Tilia” wraz ze Szkołą Leśną na Barbarce ul. Przysiecka 13; 87-100 Toruń, tel./fax. 056/ 657 60 85

·                Klub Maratoński UMK Toruń

2.       Termin i miejsce:

·           21 października 2018 r, start biegu godz. 11.00

·           Osada Leśna Barbarka, ul. Przysiecka 13; 87-100 Toruń– start i meta przy Szkole Leśnej na Barbarce.

3.       Cele imprezy:

·                upowszechnienie biegu przełajowego jako formy czynnego wypoczynku,

·                promocja zdrowego trybu życia.

4.             Trasa i dystanse:

Biegi odbędą się na terenach leśnych przyległych do Osady Leśnej Barbarka w czterech kategoriach wiekowych (decyduje rok urodzenia). W przypadku kategorii dziecięcych jeśli zgłosi się mało chętnych dopuszcza się połączenie dwóch starszych grup :

 

·                dzieci do 6 lat – 600 m (kategorie: dziewczęta i chłopcy),

·                dzieci od 7 do 10 lat – 600 m (kategorie: dziewczęta i chłopcy)

·                młodzież 11-15 lat – 1200 m (kategorie: dziewczęta i chłopcy),

·                młodzież (od 16 lat) i dorośli – 5 km (kategorie: kobiety i mężczyźni).

·                młodzież (od 16 lat) i dorośli – 10 km (kategorie kobiety i mężczyźni).

5.        Zgłoszenia i opłaty:

·           Warunkiem uczestnictwa w biegu jest osobiste pisemne zgłoszenie w dniu imprezy w godz. 10.00 – 10:45 w biurze zawodów na polanie w Osadzie Leśnej Barbarka oraz  podpisanie Oświadczenia Uczestnika Barbarkowego Biegu Przełajowego/ Oświadczenia Opiekuna Uczestnika Barbarkowego Biegu Przełajowego,

·           opłata wpisowa do biegu wynosi 10 zł (płatna przy zgłoszeniu), dzieci zwolnione z opłaty startowej.

6.             Nagrody:

W biegach dla uczestników przygotowane zostaną następujące upominki:

·                dzieci do lat 6 –  dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III miejsca (w 2 kategoriach: dziewczęta i chłopcy), dla wszystkich uczestników dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki jako nagroda pocieszenia

·                dzieci 7-10 lat – dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III  miejsca (w 2 kategoriach: dziewczęta i chłopcy), dla wszystkich uczestników dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki jako nagroda pocieszenia.

·                młodzież 11-15 lat - dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III  miejsca (w 2 kategoriach: dziewczęta i chłopcy), dla wszystkich uczestników dyplomy za uczestnictwo i drobne upominki jako nagroda pocieszenia.

·                młodzież i dorośli – dyplomy i upominki za zajęcie I, II i III miejsca (w 2 kategoriach: kobiety i mężczyźni) w biegu na 5 km i na 10 km,

6.             Trasa oznaczona jest w newralgicznych miejscach  biało-czerwoną taśmą.

7.             Start i meta w formie baneru ustawione zostały na terenie Osady Leśnej na Barbarce.

8.             Przed i po biegu zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni.

9.             Postanowienia końcowe:

·                każdy uczestnik w trakcie biegu otrzyma wodę mineralną, na mecie natomiast poczęstunek (kiełbaska, chleb, ketchup, musztarda, herbata)

·                po biegu będzie można uczestniczyć w integracyjnym ognisku,

·                uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt.

12.     Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.

 

13.     W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.


Projekt pn. Człowiek, środowisko, integracja. Rozwój ośrodka edukacji ekologicznej w Toruniu finansowany z Mechanizmu Finansowego EOG.